Opowiedz mi Hutę podczas projektu Recykling Wspomnnień

RECYKLING WSPOMNIEŃ

Czy można przetworzyć coś tak abstrakcyjnego, jak wspomnienie? Można. Trzeba zacząć od tego, że nie wyrzuca się go „do kosza” zapomnienia, a raczej nadaje się mu drugie życie, poprzez formę namacalną, zapis w charakterze obrazu, tekstu czy kolażu. Dzięki dzieleniu się wspomnieniami wytworzy się w Nowohucianach poczucie przynależności, wspólnoty oraz również – „wspólności”. Wspólne są dla nas bowiem miejsce życia, ale także, drobne doświadczenia codzienności, na różnych etapach tego życia. Ciekawy również może być powrót do świata bez cyfryzacji i odgrzebanie w pamięci starych form zabaw podwórkowych, które przywołane mogą zostać we wspomnieniach, oraz jako forma atrakcji dla odwiedzających planowaną wystawę. Tak samo można wykorzystać odpad, pierwotnie przeznaczony do wyrzucenia. Można stworzyć z niego trwały obiekt, będący owocem działania artystycznego. Może powstać z niego też przedmiot przeznaczony do zabawy a także przedmiot użytkowy. A jeszcze, gdy wszystkie te przedmioty powstałe w wyniku działań, w nurcie designu recyklingowego, pozwolą nam nadać wspomnieniom formę namacalną, posłużą za nośnik informacji i wartości – zaistnieje w pełni idea tego projektu.

 

Uczestnicy warsztatów mogli obejrzeć podczas spotkań cykl filmów "Opowiedz mi Hutę"

 

 

Filmy z cyklu "Opowiedz mi Hutę" były wyświetlane również podczas wystawy wspomnień przemienionych w obrazy "Sztuka podwórka"

 

 

Recykling Wspomnień to zwycięska inicjatywa konkursu w ramach projektu KREATYWNA NOWA HUTA

*** Projekt KREATYWNA NOWA HUTA realizowany jest przy wsparciu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Organizator: ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Partnerzy: Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Nowe Centrum, Stowarzyszenie "Zajawka", Fundacja CEKIN.